Interne vertrouwenspersoon

Binnen ieder school van Volare is een intern vertrouwenspersoon waar ouders in vertrouwen met hun melding van ongewenste omgangsvormen of klacht terecht kunnen. Voor de Van der Reijdenschool is dat Michelle Oosterhoff.

U kunt bellen met Michelle als u wilt praten over agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten.

Michelle luistert naar uw verhaal en bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden. Via de administratie van Volare, telefoon 0341-25 30 52 of administratie@volare-onderwijs.nl, kunt u in contact komen met de interne vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Volare kent ook een externe vertrouwenspersoon. Wanneer u gebruik wilt maken van deze dienstverlening, dan kunt u bellen met Anja van Altena via 06- 464 02 118ramona.moerkerken-bleyie@bmwvoorelkaar.nl