Je veilig voelen

Op de Van der Reijdenschool vinden wij het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen. Wij geloven dat je pas écht tot leren komt als je je veilig voelt binnen school. Dan benut je optimaal je mogelijkheden. Duidelijkheid en voorspelbaarheid door vaste regels en routines zijn hiervoor een uitgangspunt binnen onze school. Ook een sfeer van vertrouwen en openheid zijn hierbij belangrijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de sociale veiligheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PAD-methodiek.

Schoolregels

Onze schoolregels op een rij:

 • Iedereen heeft respect voor elkaar
 • Ik accepteer de ander en discrimineer niet
 • Ik zorg dat anderen zich veilig voelen
 • Vloeken doe je niet
 • Ik help waar nodig
 • Iedereen houdt zich aan de tijden
 • Samen zorgen we voor een opgeruimde school.

Goed voorbeeld

Als medewerkers zijn wij het voorbeeld van de omgang, die wij ook van leerlingen vragen. Wij spreken elkaar aan op minder passend of ongewenst gedrag. We leren elkaar vanuit een positief zelfbeeld keuzes te maken, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

Bij overtreding van de schoolregels reageren we altijd op dezelfde manier:

 • Benoemen van het (ongewenste) gedrag
 • Benoemen van de gevolgen
 • In herinnering roepen van de regel: benoemen van het gewenste gedrag
 • Keuze bieden om het gedrag te veranderen
 • Volgen van de leerling
 • Belonen en straffen

Monitor sociale veiligheid

De beleving van de sociale veiligheid wordt jaarlijks onder leerlingen en eens per twee jaar onder personeel getoetst. Op basis van de uitkomsten van zo’n monitor wordt de sociale veiligheid geëvalueerd en waar nodig verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. De uitkomsten worden gepubliceerd in de nieuwsbrieven aan ouders.