Van der Reijdenschool is een gezonde school. Er wordt veel aandacht besteed aan fysiek actief zijn en aan gezonde voeding.

Sport & bewegen

Alle leerlingen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent. Ook organiseren we drie keer in de week pauzesport.

Gezonde voeding

 

De kinderen blijven tussen de middag over in de eigen klas en eten met de leerkracht. U geeft zelf eten en drinken mee voor beide pauzes.

’s Ochtends rond de ochtendpauze, tussen 10.30 en 10.45 uur eten en drinken de leerlingen iets, liefst iets gezonds. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. ’s Middags wordt in de eigen klas gegeten. Kinderen nemen hiervoor zelf een lunchpakket en drinken mee. Op school stimuleren we kinderen om water te drinken.

Er kan gebruik gemaakt worden van schoolmelk. Ouders die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich hiervoor opgeven. Aanmelden kan via de intern begeleider of de leerkracht van uw kind.

Jaarlijks doen we mee aan het project ‘schoolfruit’. Hiermee stimuleren we leerlingen om fruit en groente te eten en leren de leerlingen over gezond eten en drinken.