AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Stichting Volare maakt gebruik van een functionaris van Akorda. Haar naam is Angelique Engels-Jansen.

9

Persoonsregistratie

Vanaf de aanmelding van uw kind worden er gegeven opgevraagd. Deze worden geregistreerd op een formulier of in een computerbestand (ParnasSys). Voor elke leerling is er een dossier aangelegd. Tijdens de schoolloopbaan wordt dit dossier aangevuld met allerlei zaken, zoals toetsuitslagen (o.a. Cito), het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) enz.

De privacy van iedere leerling is bij ons gewaarborgd. Alleen daartoe bevoegde personen krijgen inzage in de dossiers. De wetgever heeft het belang van de privacy vastgelegd in de Wet Persoonsregistratie dat als doel heeft:

  • Vastleggen van persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordigers;
  • Het bieden van individuele informatie over de geregistreerde ten behoeve van het goed functioneren van het onderwijs.

Gegevens van leerlingen worden alleen aan derden verstrekt na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers.

9

Klachten over privacy

Als een leerling of zijn/haar ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de klachtenregeling van Volare van toepassing.

9

Fotografie

U kunt het bij de administratie of de leraar aangeven wanneer u foto’s van uw kind liever niet op de website geplaatst wilt hebben. U ontvangt hiervoor een bericht in Parro bij de start van het schooljaar.