Vrijwillige ouderbijdrage

De regeling ‘vrijwillige ouderbijdrage’ bestaat voor zaken waarin de overheid niet tegemoetkomt, maar die we als school wel belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de leerlingen. U kunt hierbij denken aan:

  • Koningsspelen
  • De feestdagen (Sint, Kerst en Pasen enz.);
  • Voorstellingen of een excursies binnen een thema;
  • Het verstrekken van drinken (hapjes) bij feesten enz.

De vrijwillige bijdrage is 20 euro voor het schooljaar 2022 – 2023. Daarnaast vragen wij ouders vrijwillig bij te dragen aan de kosten voor schoolreis en schoolkamp, hiervoor ontvangt u als ouder een aparte brief.

Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling.