Taxivervoer

 Voor leerlingen die meer dan 6 kilometer van school wonen, kan door de ouders leerlingenvervoer aangevraagd worden bij de afdeling onderwijs van de eigen gemeente. Afhankelijk van het inkomen van de ouders is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. Het vervoer gaat per taxi of taxibusje. Leerlingen uit de gemeente Epe zullen vanaf het schooljaar waarin ze, voor 1 augustus, 9 jaar worden met de (lijndienst)bus dienen te reizen. De leeftijdsgrens die de gemeente Heerde hanteert is 1 oktober 10 jaar. Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan kan de Commissie van Begeleiding per schooljaar een verzoek voor dispensatie ondersteunen. Hiermee
kunnen ouders alsnog aangepast vervoer aanvragen, zodat de leerling langer met de taxi of het taxibusje vervoerd wordt.

Aangezien iedere gemeente afzonderlijke regelingen heeft t.a.v. het leerlingenvervoer is het niet mogelijk om hier of in de schoolgids uitgebreide informatie te verstrekken omtrent de vervoersregeling. Mocht u vragen hebben over het leerlingenvervoer, dan raden wij u aan contact op te nemen met de afdeling onderwijs in uw gemeente.

Ten aanzien van dit vervoer gelden er een aantal regels:

  • Tijdens het rijden blijven de kinderen op hun plaats zitten met de gordel om;
  • Het is niet toegestaan de chauffeur te hinderen;
  • Er mag in de bus of auto niet gegeten of gedronken worden. In overleg met de chauffeur kan hiervan afgeweken worden;
  •  Bij ziekte van het kind bellen ouders zelf met het taxibedrijf of de chauffeur;
  • Bij eventuele problemen tijdens het vervoer dienen de ouders rechtstreeks contact op te nemen met het vervoersbedrijf. In eerste instantie is dit met de chauffeur, omdat dit de meest betrokkene is, daarna met de leidinggevende van de chauffeur.
  • Zijn er klachten over het taxibedrijf dan kan men zich wenden tot de gemeente, loket leerlingenvervoer, dit is immers de opdrachtgever. Vervoer is in principe een overeenkomst tussen ouders en gemeente/taxibedrijf. Als school zijn wij terughoudend om tussenbeide te komen. In situaties waarin betrokkenheid van de school aan de orde is, kunnen ouders contact opnemen met de intern begeleider of directeur van de school.
  • Indien ouders zelf hun kind naar school brengen of daar ophalen en geen gebruik maken van de taxi, dienen zij zelf het taxibedrijf/de chauffeur te informeren.

Parkeren bij school

Veel basisscholen kennen haal- en brengproblemen. Als de school uitgaat, heerst er drukte rond het schoolplein. Taxi’s en auto’s rijden af en aan, rennende kinderen, vaders en moeders. Juist dan is een ongeluk zo gebeurd. Kleine kinderen zijn watervlug en vaak moeilijk zichtbaar voor de automobilist. Zeker als u bedenkt dat ze meestal niet boven uw achterruit uit komen. Daarom heeft de commissie met de directie de ‘dwingende rijroute’ ingevoerd. De rijroutes zien er als volgt uit:

Vanuit Heerde e.o.:

De auto’s gaan vanaf de rondweg (Beekstraat) Pr. Marijkestraat in. Evt. kan men aan de linkerkant van de weg stoppen of parkeren. Niet voor de ingang van de school. Via Bongerdplein (hier kan men ook nog parkeren) wordt de schoolzone verlaten.

Vanuit Vaassen en Emst e/o.: De auto’s komen via de Meidoornstraat, Poststraat en Van Voorthuysenstraat en kunnen hier stoppen of parkeren aan de linkerkant van de weg en verlaten de schoolzone via de Van Voorthuysenstraat, Glorialaan en Meidoornstraat.

Taxi’s volgen de aangegeven routes, parkeren alleen op de grote taxiparkeerplaats en verlaten deze parkeerplaats rechtsaf.

Wij rekenen in het belang van uw en onze kinderen op uw medewerking!

Fietsen

Gaat uw kind op de fiets naar school? De fietsen worden in en uit de fietsenkelder gehaald onder toezicht van het personeel. Deze ruimte is onder schooltijd afgesloten.