Klachtenregeling

Waar mensen werken worden fouten gemaakt en wij zijn ons bewust dat het ook ons kan overkomen. Wij stellen het op prijs wanneer u ons daar in voorkomende situaties op wijst. Heeft u het gevoel dat een kwestie nadere aandacht verdient, dan waarderen wij het wanneer u dat bespreekt met de betreffende medewerker. Stel zo’n gesprek niet te lang uit. Hoe eerder we een lastig punt bespreken, hoe makkelijker het op te lossen is.

Gaat het over situaties in de groep dan is de groepsleerkracht de aangewezen persoon. Betreft het een onderwijsondersteunende therapie,  dan zal de betreffende
therapeut graag het gesprek met u aangaan. Het kan zijn dat u in het gesprek niet tot elkaar komt. In die gevallen is het mogelijk om in gezamenlijk overleg de intern begeleider bij het gesprek te betrekken. Voor situaties met betrekking tot ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie hebben wij een klachtenregeling.

De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie: De Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Contactgegevens zijn:

Stichting GCBO
Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag
070-38 61 697

info@gcbo.nl | www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl