Agenda

Activiteiten schooljaar 2023-2024

Augustus

21 – 1e Schooldag

September

vanaf  1e ronde oudergesprekken: Uw-kindgesprekken en start OPP

12 – Informatieavond

14 – GMR

18 – Start thema 1: ‘wonen en bouwen’

18 – 22 – OPP-gesprekken nieuwe leerlingen

29 – Studiedag (alle leerlingen vrij)

Oktober   

4 – 15  – Kinderboekenweek

10 – Voorlichtingsavond schoolverlaters

12 – GMR

16 t/m 20  – Herfstvakantie

26 – Klankbordgroep

November 

2 – Afsluiting thema 1

2 & 3  – GGD-arts

8 – Studiedag (alle leerlingen vrij)

13  – Start thema 2: ‘uitvindingen en ontdekkingen’

23 – Ontruimingsoefening

December           

1 – Sinterklaasviering (’s middags leerlingen vrij)

7 – GMR

22 – Kerstviering (’s middags leerlingen vrij)

25 t/m 5 januari – Kerstvakantie

Januari

Februari               

1 – Afsluiting thema 2

5 – Studiedag (alle leerlingen vrij)

12 – Start thema 3: ‘Aarde’

15 – Klankbordgroep

19 t/m 23 – Voorjaarsvakantie

 Maart                   

7 –  GMR

20 – Studiedag (alle leerlingen vrij)

29 – Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)

 April                       

1 – 2e Paasdag (alle leerlingen vrij)

4 – Klankbordgroep

18 – Afsluiting thema 3

24 – Koningsspelen

29 t/m 10 mei  – Meivakantie

 Mei                      

13 – Start thema 4: ‘Wat is leven?’

20 – 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij)

24 – Studiedag (alle leerlingen vrij)

28 t/m 31 – Avondvierdaagse

 

Juni                        

6 – Klankbordgroep

17 – Studiedag

 Juli                         

4 en 5 – Schoolkamp

8 – Slotdag groep 8

11 – Laatste schooldag

12 – Alle leerlingen vrij

13 juli t/m 25 augustus – Zomervakantie